KONTO PARAFII BUDOWY KOŚCIOŁA 85 1090 1072 0000 0001 0126 4553 NIP 953-17-75-402 REGON 040091603

Z HISTORII KOŚCIOŁA

15 września 1986 r. Ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski powierzył ks.Ryszardowi Pruczkowskiemu wikariuszowi w parafii katedralnej w Gnieźnie zadanie utworzenia nowej parafii w dzielnicy Szwederowo – Południe w Bydgoszczy. Parafia miała otrzymać tytuł „Bożego Ciała”. Ks.Ryszard Pruczkowski przeprowadził się do Bydgoszczy, zamieszkał w parafii Św. Trójcy, pracował jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul.Ugory 16 i rozpoczął starania o utworzenie nowej parafii dla rejonu ulic M. Konopnickiej, Brzozowej, Chołoniewskiego i towarzyszących im mniejszych uliczek. Władze miasta nie zgadzały się, aby nowy kościół powstał obok budującej się Szkoły Podstawowej nr 63. Parafia otrzymała teren przy ul.Jesionowej i w dniu 1 lipca 1987 r. Prymas Polski Ks.Kardynał Józef Glemp swoim dekretem ustanowił parafię p.w. Bożego Ciała, a na jej proboszcza powołał z tym samym dniem ks. Ryszarda Pruczkowskiego. W wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1987 r. w takiej prawdziwej betlejemskiej stajence odprawiona została Pasterska i od tej chwili parafia rozpoczęła swoje życie liturgiczne. W ciągu roku zbudowano tymczasową kaplicę z salkami i mieszkaniami dla księży. Przez wiele lat trwały starania o teren pod nowy kościół i w roku 2000 parafia otrzymała działkę przy ulicy Jesionowej 20 na której 1 sierpnia 2003 r. rozpoczęła się budowa nowego kościoła. Autorem projektu jest architekt Roman Romanowicz. W parafii pracowali następujący księża wikariusze:

 • ks. Marek Rerek
 • ks. Mieczysław Majdan
 • ks. Jarosław Zimny
 • ks. Ks.Piotr Kalinowski
 • ks. Paweł Lepczyk
 • ks. Krzysztof Madecki
 • ks. Czesław Uliński
 • ks. Tomasz Łajca
 • ks. Maciej Pacanowski
 • ks. Jarosław Kubiak
 • ks. Wiesław Skiba

W parafii w roku 1990 powstała pierwsza w diecezji Żywa Szopka, którą zorganizował ks. Piotr Kalinowski. Z parafii naszej wyszło sześciu nowych kapłanów oraz dwie siostry zakonne Nazaretanki. Wspólnota parafialna stanowi prawdziwą rodzinę, która żywo uczestniczy w życiu naszego osiedla a także całego miasta. Parafia p.w. ” Bożego Ciała ” należy do dekanatu Bydgoszcz III, którego dziekanem jest ks. prałat Henryk Berka.

 • Parafia współpracuje oraz obejmuje duszpasterską opieką:
 • Związek Sybiraków
 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
 • Polski Związek Łowiecki
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

akt1kliknij aby przeczytać