KONTO PARAFII BUDOWY KOŚCIOŁA 85 1090 1072 0000 0001 0126 4553 NIP 953-17-75-402 REGON 040091603

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Przeżywając kolejne Dni Honorowego Krwiodawstwa ( 22 -26 listopada ) z wdzięcznością myślę o wszystkich oddających krew, której nic na świecie zastąpić nie może w ratowaniu ludzkiego życia. Od 2.08.2002 r. parafia Bożego Ciała w Bydgoszczy organizuje akcję „Podaruj choremu kropelkę życia „ . W październiku tego roku odbyła się już po raz 30. Chciałbym krwiodawcom w ten sposób wyrazić nasze podziękowanie i wdzięczność. Z radością patrzę jak dzisiaj z rodzicami przychodzą ich już pełnoletnie dzieci i wspólnie dzielą się bezcenną „kropelką życia”. Życzę aby z darem krwi rozdawana Miłość nie tylko chorym przywracała zdrowie i ratowała życie, ale dobrem promieniowała na wszystkie środowiska naszej Ojczyzny świętującej 100 lecie Niepodległości.