BIOGRAFIA

 

 • Ks. Ryszard Jerzy Pruczkowski, ur.3.01.1950 r. w Kruszwicy
 • Rodzice: Stanisław i Antonina Gaszyńska
 • Dziadek Władysław Gaszyński - powstaniec wielkopolski odznaczony Krzyżem Powstańczym - zmarł w 1958 r. Uczestnik wojny polsko - rosyjskiej w roku 1920
 • Przedszkole im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy 1954 - 1957
 • Szkoła Podstwowa Nr 1 w Kruszwicy 1957 - 1964
 • Technikum Mechaniczno - Elektryczne, Wydział elektroniczny Inowrocław 1964 - 1969 r.
 • Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie 1969 - 1975
 • Święcenia kapłańskie otrzymane z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego w katedrze gnieźnieńskiej 21.06.1975
 • Wikariusz w parafiach:
  Miłosław 15.07.1975 - 30.06.1977 r. parafia św. Jakuba
  Wągrowiec 1.07.1977 - 30.06.1978 r. parafia św. Jakuba
  Inowrocław 1.07.1978 - 30.11.1978 r. parafia Zwiastowania NMP
  Bydgoszcz 1.12.1978 - 30.06.1980 r. parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej
  Inowrocław 1.07.1980 - 30.06 1984 r. parafia Zwiastowania NMP
  Jarocin 1.07.1984 - 30.06.1986 r. parafia Chrystusa Króla
  Gniezno 1.07.1986 - 30.09.1986 r. parafia katedralna
  Bydgoszcz 1.10.1986 - 30.06.1987 r. parafia M.B.N.P
  Przeniesienie do tej ostatniej parafii wiązało się z zadaniem utworzenia nowej parafii p.w. " Bożego Ciała " dla dzielnicy Szwederowo - Południe.
 • Mianowany przez Kardynała Józefa Glempa proboszczem parafii " Bożego Ciała " - 1.07.1987 r.
 • Dwie kadencje 1986 - 1994 członek Rady Kapłańskiej w Gnieźnie
  Jedna kadencja członek Rady Duszpasterskiej w Gnieźnie
  Dwie kadencje członek Rady Administracyjno - Gospodarczej przy Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 1996 - 1999 i 1999 - 2002
 • Przez Ks.Abp Henryka Muszyńskiego mianowany :
  19.01.1995 r. Duszpasterzem Ludzi Pracy w Bydgoszczy
  12.05.1998 r. Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy
 • Od listopada 1997 r. wolontariusz Hospicjum im.Ks.Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy
 • Od grudnia 2000 r członek zarządu Fundacji Skarbowości im.Jana Pawła II
 • od 1995 r. kapelan Bydgoskiego Oddziału Związku Sybiraków - koło Szwederowo, w 2000 r. odznaczony Honorowym Krzyżem Sybiraka
 • od 1999 r. kapelan Bydgoskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
 • od 1999 r. kapelan Bydgoskiego Oddziału Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • Od 1994 r. należy do Polskiego Związku Łowieckiego
  Koło Łowieckie Nr 19 " Wydra "- członek nie macierzysty
  Koło Łowieckie Nr 6 " Złoty Róg "- członek macierzysty
  W kole " Złoty Róg " 1995 - 1998 vice prezes do spraw etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich, 1998 - 2002 prezes koła, od maja 2002 prezes honorowy.
 • Członek komitetu redakcyjnego i autor licznych artykułów w osiedlowej gazecie " Nasze Szwederowo " 1991 - 2001.
 • We wrześniu 1996 r. wybrany " Szwederowiakiem Roku "
 • W dniu 25 marca 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołuje Diecezję Bydgoską Pierwszym jej Ordynariuszem zostaje Ks. Bp Jan Tyrawa
 • W nowej diecezji bydgoskiej:
  Przez Biskupa Jana Tyrawę mianowany w roku 2004 :
  Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy
  Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy
  Diecezjalnym Duszpasterzem Skarbowców
 • Od 2004 członek Rady Kapłańskiej z wyboru duchowieństwa, oraz członek Kolegium Konsultorów z nominacji Biskupa Ordynariusza.
 • Od 2005 r. powołany do komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy
 • W 2005 r. odznaczony Medalem: Zasłużony dla Łowiectwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej
 • 25.03.2006 roku mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Bydgoskiej
  Na I posiedzeniu Kanoników Gremialnych wybrany Penitencjarzem Katedralnym